Pomoce szkolne, Naukowe, dla Uczniów oraz Studentów: Reymonta 62, 97-500 Radomsko sekretariat@edukacyjni.pl Kontakt do sklepu: 50791249

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Nasza Placówka Doskonalenia Nauczycieli Europejskie Centrum Edukacji proponuje w tym roku szkolnym nową ofertę warsztatów dla Nauczycieli i Dyrektorów. Mamy nadzieję, że wpisuje się ona w Państwa oczekiwania. Trenerzy, z którymi współpracujemy, to najlepsi fachowcy działający na terenie całej Polski. Każde szkolenie możemy dostosować do potrzeb uczestników, w wielu przypadkach także cena ustalana jest indywidualnie.

INFORMATOR SZKOLENIOWY w wersji elektronicznej znajdziecie Państwo w zakładce EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI na stronie głównej; do każdej placówki możemy go także przesłać pocztą w wersji drukowanej.

Klikając na okładkę informatora (po lewej stronie) znajdziecie Państwo formularz, za pomocą którego można zamówić informator.

SUKCES W KONKURSIE NA PROGRAM NAUCZANIA

12.03.2012

Program edukacji wczesnoszkolnej Wielointeligentne odkrywanie świata napisany przez Monikę Zatorską i Aldonę Kopik zostanie w najbliższym czasie opublikowany na stronach internetowych ORE w Warszawie. Każdy nauczyciel będzie mógł z niego bezpłatnie korzystać. Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie zamieścimy link do programu.

WIELOINTELIGENTNE ODKRYWANIE ŚWIATA W PRZEDSZKOLU – PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

09.09.2011

Program wychowania przedszkolnego Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17). Załącznik nr 1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zamierzeniem autorek było opracowanie takiego programu, który pozwoliłby wszystkim podmiotom aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym, w tym: sprzyjającego realizacji zadań edukacyjnych, uwzględniającego indywidualność każdego dziecka, opierającego się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe. Rolą nauczyciela jest rozpoznanie możliwości i wspieranie dziecka w rozwoju. Wspólne, wielointeligentne odkrywanie świata jest edukacyjną podróżą, źródłem radości i satysfakcji oraz szansą na osiągnięcie sukcesu przez każde dziecko.

Poniżej przedstawiamy fragmenty recenzji programu opracowanej przez dr hab. Elżbietę Jaszczyszyn

„Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” to edukacyjny manifest najnowszej generacji z jego praktyczną egzemplifikacją. Propozycja autorek dotyczy wykorzystania teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. (…) Zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi, w przedłożonych w dokumencie treściach programowych widoczna jest idea konsekwentnego pielęgnowania wyjątkowości i niepowtarzalności każdego człowieka. Stanowi to fundament dla indywidualizacji, czyli kształcenia dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci. (…) Zawarte w Programie treści i propozycje działań sprzyjają prowadzeniu dialogu przez podmioty współuczestniczące w procesie nauczania i wychowania dzieci. Fundamentalne znaczenie Autorki przypisują organizacji inspirującego środowiska edukacyjnego nazwanego przez nie Krainami Zabaw Dziecięcych, wieloaspektowo wspierającego rozwój (…) Nauczyciel ma możliwość korzystania z programu, pracując  z dziećmi o różnym poziomie możliwości i umiejętności. Dołączone narzędzia diagnostyczne w istotny sposób ułatwią osobie posługującej się recenzowanym programem projektowanie ofert i różnicowanie oczekiwań w stosunku do dzieci. (…) Szczególnie cenne jest to, iż propozycje zawarte w dokumencie autorki potraktowały jako przykłady i inspirację dla nauczycieli, którzy jako osoby poszukujące, kreatywne i fachowe wzbogacą ich propozycje o wiele innych, ciekawych pomysłów.

Serdecznie zapraszamy Państwa Nauczycieli do wykorzystywania programu Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu w codziennej pracy z dziećmi. Przybory szkolne polecane przez Gim3ns.pl.

Zachęcamy do lektury czasopism Życie Szkoły i Wychowanie w przedszkolu

27.06.2011

Czasopisma „Życie Szkoły” i „Wychowanie w przedszkolu” w czerwcowych numerach zamieściły artykuły na temat koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka. Zachęcamy do lektury; poniżej znajdują się linki do ww. tytułów.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do lektury czasopism Dyrektor Szkoły oraz Przed Szkołą

16.06.2011

Zachęcamy do lektury. W czerwcowym numerze kwartalnika Przed Szkołą ukazał się artykuł Moniki Zatorskiej na temat roli diagnozy w koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka. Prowadzimy także warsztaty dla Rad Pedagogicznych przedszkoli oraz dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o tematyce związanej z diagnozą we wczesnej edukacji. Materiały do diagnozy znaleźć można w książce „Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka” i w programie nauczania „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu”.

Serdecznie zapraszamy!