Spis treści

 Spis treści

Wprowadzenie

7

Rozdział I. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
11

   1. Tradycyjne ujęcie inteligencji
11

   2. Gardnerowska koncepcja inteligencji
12

   3. Typy inteligencji
17

   4. Profil inteligencji – wachlarz możliwości
20

       4.1. Sylwetka dziecka
21

Rozdział II. Pedagogiczne implikacje teorii inteligencji wielorakich
25

   1. Światowe implikacje teorii inteligencji wielorakich
25

   2. Polskie implikacje teorii IW
29

Rozdział III. Koncepcja Wielointeligentnej edukacji dla dziecka
33

Rozdział IV. Diagnoza indywidualnej drogi rozwoju
39

   1. Pojęcie diagnozy i jej typy
39

   2. Rodzaje diagnoz
41

   3. Wachlarz własnych możliwości
43

   4. Diagnozowanie możliwości dziecka
49

         4.1. Diagnoza profilu inteligencji dziecka
50

         4.2. Ocena poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego
57

         4.3. Diagnozowanie uzdolnień ruchowych
66

         4.4. Podstawowe badanie mowy
69

Rozdział V. Indywidualizacja aktywności edukacyjnej 73
   1. Indywidualizacja w edukacji
73

   2. Indywidualizacja wspólnego uczenia się
74

   3. Efektywna edukacja
78

Rozdział VI. Inspirujące środowisko edukacyjne
83

   1. Kraina Ruchu Twórczego
84

   2. Kraina Wiedzy
86

   3. Kraina Wyobraźni
89

Rozdział VII. Dialog środowisk wychowawczych
93

Rozdział VIII. Wielorakie podróże
97

   1. Podróże po Krainie Ruchu Twórczego
97

         1.1. Metody pracy w Krainie Ruchu Twórczego
98

         1.2. Zabawy w Krainie Ruchu Twórczego
119

         1.3. Środki dydaktyczne Krainy Ruchu Twórczego
139

   2. Podróże po Krainie Wiedzy
165

         2.1. Pomysły zajęć w Krainie Wiedzy
167

         2.2. Zabawy w Krainie Wiedzy
179

         2.3. Środki dydaktyczne Krainy Wiedzy
187

   3. Podróże po Krainie Wyobraźni
218

         3.1. Ciekawe techniki plastyczne w Krainie Wyobraźni
219

         3.2. Podróż do Krainy Bajki
226

         3.3. Zajęcia teatralne w Krainie Wyobraźni
228

         3.4. Środki dydaktyczne Krainy Wyobraźni
234


Zamiast zakończenia...
243


Bibliografia
245