Licznik odwiedzin: 260362

Szkolenia

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele

 szkół, przedszkoli, placówek oświatowych!

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w formach doskonalenia przygotowanych w odpowiedzi na Państwa potrzeby i oczekiwania przez Europejskie Centrum Edukacji, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym Informatorem szkoleniowym, który znajdziecie Państwo w zakładce "Europejskie Centrum Edukacji" na naszej stronie głównej. Zamieściliśmy w nim ofertę doskonalenia opartą o rzetelną diagnozę potrzeb Nauczycieli i Dyrektorów, dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji na terenie całej Polski projektów edukacyjnych i szkoleniowych oraz najwyższe kompetencje i doświadczenie współpracujących z nami Edukatorów i Trenerów.

Zmieniająca się rzeczywistość edukacyjna stawia przed Nauczycielami i Kadrą Zarządzającą szereg nowych wyzwań. Oferujemy Państwu bogatą tematykę szkoleń dostosowaną do bieżących potrzeb związanych z wdrażaniem reformy programowej, rozwojem kompetencji menadżerskich i komunikacyjnych, rozwojem warsztatu nauczyciela. Elastycznie odpowiadamy na indywidualne oczekiwania zarówno Rad Pedagogicznych, jak i każdej Osoby zainteresowanej doskonaleniem zawodowym.

            Wysoka jakość naszej pracy potwierdzona wynikami ewaluacji form doskonalenia, które organizujemy, współpraca z najlepszymi w Polsce Edukatorami, liczne nagrody i wyróżnienia, które otrzymujemy działając na rzecz zmian w edukacji w Polsce, są gwarancją najwyższej jakości szkoleń, które proponujemy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, życzymy satysfakcji oraz sukcesów w pracy w roku szkolnym 2011/2012.

 

Dyrekcja, pracownicy oraz współpracownicy

Europejskiego Centrum Edukacji

 

 

 Europejskie Centrum Edukacji 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkoleniowej, przygotowanej specjalnie dla Nauczycieli  i Dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Europejskie Centrum Edukacji funkcjonującą w ramach działalności Europejskiej Agencji Rozwoju,

Centrum działa na terenie całej Polski, dysponuje kadrą najlepszych edukatorów i wykładowców, organizuje szkolenia dla Rad Pedagogicznych, warsztaty otwarte, konferencje naukowe i metodyczne, opracowuje i realizuje projekty edukacyjne, m.in. finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy Państwa Nauczycieli oraz Dyrektorów placówek oświatowych do współpracy
i zachęcamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez ECE.

Szkolenia otwarte, po zebraniu grupy, odbywają się na terenie placówek oświatowych w miastach położonych najbliżej miejsca zamieszkania uczestników.


Zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń, wszelkie potrzebne materiały, wspaniałą atmosferę.

 

W naszym INFORMATORZE SZKOLENIOWYM znajdziecie Państwo wszystkie szczegółowe informacje oraz kartę zgłoszenia

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia e-mailem lub wydrukowanie i wysłanie pocztą lub faxem na podany adres Europejskiego Centrum Edukacji.

Każda osoba, która prześle do nas zgłoszenie, otrzyma informację o dacie i miejscu szkolenia po zebraniu grupy. Serdecznie zapraszamy!

W celu zamówienia informatora, należy wypełnić poniższy formularz:

* - pole obowiązkowe

Wyślij