Licznik odwiedzin: 261456

Aktualności

Wielointeligentna edukacja - czas na zmiany

31.01.2011

Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Akademię Edukacji z Krakowa dn. 26 lutego 2011r. w godz. 9.00 -14.15 w Galerii Kraków Plaza, Aleja Pokoju 44.

Zgłoszenia przyjmowane są przez p. Dorotę Kłusek, koordynatora szkoleń szkolenia@akademiaedukacji.eu, tel. 12 631 04 10 w.103, tel. kom. 665 88 24 88

Program oraz wszelkie informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej:

http://akademiaedukacji.eu/128,bezpieczne-przedszkole,szkolenie.html

"W kontekście zachodzących zmian cywilizacyjnych, w tym zmian w edukacji, niezbędny jest nowy model wczesnej edukacji, który uwzględniałby przede wszystkim potrzeby i możliwości małego dziecka. Autorska koncepcja Wielointeligentnej edukacji dla dziecka Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej, oparta na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, to szansa na zmiany. Podstawą tej autorskiej propozycji jest założenie, że każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób [Fisher, 2002]. Rolą nauczyciela jest te zdolności odkryć i udzielić dziecku wsparcia. Wielointeligentna edukacji dla dziecka to koncepcja, która pozwala na odkrycie i rozwijanie potencjału, zdolności i pasji, budowaniu wewnętrznej motywacji do nauki, sprzyja samodzielności i wyzwalaniu twórczości dziecięcej. Edukacja XXI wieku powinna być w odróżnieniu od tradycyjnej, edukacją dla dziecka, opartą na indywidualizacji, dostosowaniu celów, metod, form pracy, środków dydaktycznych do jego potrzeb".

Monika Zatorska

Powrót