Pomoce szkolne, Naukowe, dla Uczniów oraz Studentów: Reymonta 62, 97-500 Radomsko sekretariat@edukacyjni.pl Kontakt do sklepu: 50791249

Dyrektor Szkoły w Bolesławcu Poleca

Zapraszamy do lektury czasopism Dyrektor Szkoły w Bolesławcu

16.06.2011

Zachęcamy do lektury. W czerwcowym numerze kwartalnika Przed Szkołą ukazał się artykuł Moniki Zatorskiej na temat roli diagnozy w koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka. Prowadzimy także warsztaty dla Rad Pedagogicznych przedszkoli oraz dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o tematyce związanej z diagnozą we wczesnej edukacji. Materiały do diagnozy znaleźć można w książce „Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka” i w programie nauczania „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu”. Więcej informacji na naszej stronie plecaki szkolne w Bolesławiec.

Zapraszamy do udziału w warsztatach Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce

26.05.2011

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach prowadzonych przez Monikę Zatorską.

Podczas wakacji szkolenie dla Rady Pedagogicznej może odbyć się w miesiącu sierpniu, w dogodnym dla Państwa terminie, na terenie placówki.

Szczegółowy program oraz terminy na nowy rok szkolny można uzgadniać bezpośrednio, nr tel. 600 451 341 

Jednocześnie uwrażliwiamy Państwa na fakt, iż koncepcja Wielointeligentnej edukacji dla dziecka jest koncepcją autorską, prawnie chronioną. Autorki nie udzieliły zgody na wykorzystywanie jej nazwy oraz założeń do realizacji szkoleń, czy też działań handlowych jakimkolwiek innym osobom, czy też firmom sprzedającym pomoce dydaktyczne lub podręczniki.

Dziękujemy za udział w konferencji!

25.05.2011

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu Nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Dyrektorom Przedszkoli z terenu Krakowa i województwa małopolskiego za udział w konferencji metodycznej, która odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego dn. 9 maja br.

Cieszymy się bardzo, że koncepcja spotyka się z takim zainteresowaniem, a proponowane przez nas formy doskonalenia (konferencje, warsztaty)  z uznaniem ze strony Nauczycieli i Dyrektorów. Relację z konferencji będziecie Państwo mogli przeczytać w najbliższych numerach czasopism  „Życie Szkoły” i „Wychowanie w Przedszkolu”, patronów medialnych konferencji. Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami opisującymi koncepcję, które znajdą się w czerwcowych numerach „Życia Szkoły” oraz „Wychowania w Przedszkolu”.

Konferencja w Krakowie- Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce

18.04.2011

Szanowni Państwo!

Zespół Doradców Metodycznych Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Europejskie Centrum Edukacji serdecznie zapraszają Państwa Nauczycieli i Dyrektorów przedszkoli oraz Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję metodyczną Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej oraz w ZAPROSZENIU

Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału (imię i nazwisko, nazwa placówki, nr tel. kontaktowego) wyłącznie drogą e-mailową na adres:  dnia 5 maja 2011r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Konferencja odbędzie się dn. 9 maja 2011r., w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, Audytorium im. prof. W. Danka (I piętro).

Dla każdego z uczestników konferencji przygotowany został pakiet wartościowych materiałów metodycznych.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliży Państwu możliwości wykorzystania koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka w pracy pedagogicznej, ukaże jej implikacje praktyczne w nauczaniu języków obcych oraz uczeniu się małego dziecka. Autorska koncepcja Wielointeligentnej edukacji dla dziecka Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej została zbudowana na teorii inteligencji wielorakich, która pozwala dostrzec indywidualny potencjał każdej osoby. Jest ona szansą na zmianę w edukacji małego dziecka w Polsce. Dzięki kreatywności, pasji pedagogicznej, indywidualności każdego nauczyciela wczesnej edukacji, otwarcia się dorosłych na niepowtarzalność oraz potencjał i wachlarz możliwości każdego dziecka mamy szansę razem tworzyć nową jakość pracy z dzieckiem.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Organizatorki:

  • reprezentująca UM Krakowa – Barbara Szeląg – doradca metodyczny kadry kierowniczej
  • reprezentująca Europejskie Centrum Edukacji – Monika Zatorska, współautorka koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka

Patronat medialny nad konferencją objęły redakcje czasopism
Wychowanie w Przedszkolu
i Życie Szkoły

Sponsorem głównym konferencji jest firma Edukacja Polska S.A. producent środków dydaktycznych, wydawca podręczników i publikacji do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Inteligencje wielorakie w Alwerni

05.04.2011

Zachęcamy nauczycieli powiatu chrzanowskiego i okolic do udziału w warsztatach Wielointeligentna edukacja dla dziecka w praktyce, które odbędą się w Alwerni, 16 kwietnia 2011r. w godz. 10.00 – 16.00. Posiadamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

Inteligencje wielorakie w Chęcinach

05.04.2011

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w autorskim szkoleniu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terenu miasta i gminy Chęciny. W dniach 8 – 9 kwietnia 2011r. Monika Zatorska poprowadzi warsztaty „Wielointelignenta edukacja dla dziecka w praktyce”. Liczba miejsc ograniczona.

Wielointeligentne odkrywanie świata – program edukacji wczesnoszkolnej

25.03.2011

Program edukacji wczesnoszkolnej Wielointeligentne odkrywanie świata Aldony Kopik i Moniki Zatorskiej opracowany został na podstawie koncepcji pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym Wielointeligentna edukacja dla dziecka. Inspiracją do powstania tej koncepcji były pedagogiczne implikacje teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w pracy z dziećmi, pochodzące z różnych krajów i systemów edukacyjnych, wyniki ogólnopolskich badań dojrzałości szkolnej sześciolatków opublikowane w raporcie „Sześciolatki w Polsce” oraz model edukacyjny stworzony dla projektu edukacyjnego finansowanego z EFS i budżetu państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Program edukacji wczesnoszkolnej Wielointeligentne odkrywanie świata został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17).  Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Program  Wielointeligentne odkrywanie świata przygotowany został dla I etapu edukacyjnego. W programie zaprezentowano jego teoretyczne podstawy, opisano możliwości uczniów i sposoby ich odkrywania w świetle przyjętych założeń teoretycznych, szczegółowo określono fundamentalne cele kształcenia i wychowania. Zgodnie z założeniami Gardnerowskiej teorii inteligencji ujęto je w podziale na 8 sfer zdolności uczniów. Uwzględniono treści kształcenia zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów, odnoszące się do uczniów kończących naukę w klasie I i do uczniów kończących klasę III. Zaprezentowano także sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem warunków realizacji programu. Przedstawiono kryteria i metody oceny oraz sprawdzania osiągnięć uczniów, a także ewaluację.

Zachęcamy Państwa nauczycieli do wykorzystania programu w codziennej pracy.