Pomoce szkolne, Naukowe, dla Uczniów oraz Studentów: Reymonta 62, 97-500 Radomsko sekretariat@edukacyjni.pl Kontakt do sklepu: 50791249

Blog Edukacyjni Misja

Europejska Agencja Rozwoju jest renomowaną firmą konsultingową świadczącą kompleksowe usługi z zakresu szkoleń, doradztwa gospodarczego oraz całościowej obsługi procesu pozyskania środków z Unii Europejskiej.

Ważnym profilem naszej aktywności jest działalność edukacyjna

Ideą, którą realizuje Europejska Agencja Rozwoju w ramach działalności edukacyjnej jest praca na rzecz zmian w edukacji małego dziecka w Polsce, propagowanie koncepcji Wielointeligentnej edukacji dla dziecka, opartej na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, światowej sławy psychologa i neurologa. Koncepcja obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a stworzyły ją dr Aldona Kopik i mgr Monika Zatorska.

Doświadczenia praktyczne w pracy z dziećmi i nauczycielami, wyniki ogólnopolskich badań dzieci sześcioletnich opublikowane w raporcie Sześciolatki w Polsce, model edukacyjny stworzony dla projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, stały się bazą opracowania koncepcji, która:

– daje nowe możliwości twórczym nauczycielom,

– pozwala na rozpoznawanie potencjału każdego dziecka i wspieranie jego rozwoju,

– umożliwia indywidualizację aktywności edukacyjnej,

– ukazuje sposoby organizowania i wykorzystywania inspirującego środowiska edukacyjnego,

– jest inspiracją do pracy nowatorskimi metodami,

– ukazuje wartość dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego.
– informacja gdzie w Radomsku kupić torby szkolne.

Jesteśmy twórcami i realizatorami największych projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy UE w Polsce.

W latach 2005 – 2007 Akademia Świętokrzyska (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) realizowała największy w kraju projekt badawczy o wartości prawie 9 mln zł Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej. Projekt ten został przygotowany przez Europejską Agencję Rozwoju i zajął pierwsze miejsce w Polsce, a skala badań była niespotykana. Przebadanych zostało prawie 70 000 dzieci sześcioletnich, 70 000 rodziców tych dzieci oraz 6 000 nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Raport ogólnopolski Sześciolatki w Polsce oraz 16 raportów wojewódzkich dały podstawę do wyznaczenia nowej polityki edukacyjnej państwa w tym obszarze. W zakładce Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej, znajdziecie Państwo informacje o projekcie wraz z raportami, które można bezpłatnie pobrać i wykorzystać w pracy pedagogicznej.

W roku 2008 przygotowaliśmy dla Grupy Edukacyjnej S.A. jeden z największych w Polsce i Europie projekt edukacyjny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy o wartości ponad 46 mln zł, a nasi pracownicy i współpracownicy realizowali go na prośbę spółki do grudnia 2009 r. Projekt w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego Dobre Praktyki EFS 2010 zdobył tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka 2010, a na konferencji Rady Europy projekt został okrzyknięty, jako niezwykle innowacyjny i wyznaczający nowe kierunki w europejskiej polityce edukacyjnej. W projekcie uczestniczyło 2700 szkół z 6 województw, 8.100 nauczycieli oraz 130 000 dzieci. Opracowanie koncepcji merytorycznej tego projektu było efektem współpracy dr Aldony Kopik (pracownika naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz mgr Moniki Zatorskiej (nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodycznego, dyrektora szkoły). Doświadczenia naukowe oraz praktyczne, pozwoliły na stworzenie nowoczesnego modelu edukacji małego dziecka w przedszkolu i szkole, bazującego na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

W 2012 roku Europejska Agencja Rozwoju wygrała konkurs ogłoszony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci pakietów edukacyjnych, dotyczących pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Podjęliśmy współpracę z nauczycielami z całego kraju, powstało 560 autorskich scenariuszy wraz z zestawem klasycznych i multimedialnych środków dydaktycznych, które zasiliły ministerialny portal Scholaris. Każdy scenariusz to projekt, który może być podstawą do realizacji zajęć, ale najważniejsza jest własna interpretacja nauczyciela, który jako profesjonalista tworzy na bazie scenariusza osnowę niepowtarzalnych zajęć dla swojej niepowtarzalnej grupy dzieci.

Od stycznia 2013 roku jesteśmy realizatorami projektu unijnego Umysły przyszłości, którego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania dla klas I-III wraz z materiałami dydaktycznymi. Szczegóły tego projektu znajdują się w zakładce PROJEKT UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI.