Licznik odwiedzin: 260375

Aktualności

NOWOŚĆ - WIELOINTELIGENTNE ODKRYWANIE ŚWIATA W PRZEDSZKOLU - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

09.09.2011

Program wychowania przedszkolnego Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., nr 4, poz. 17). Załącznik nr 1 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zamierzeniem autorek było opracowanie takiego programu, który pozwoliłby wszystkim podmiotom aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym, w tym: sprzyjającego realizacji zadań edukacyjnych, uwzględniającego indywidualność każdego dziecka, opierającego się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe. Rolą nauczyciela jest rozpoznanie możliwości i wspieranie dziecka w rozwoju. Wspólne, wielointeligentne odkrywanie świata jest edukacyjną podróżą, źródłem radości i satysfakcji oraz szansą na osiągnięcie sukcesu przez każde dziecko.

 

Poniżej przedstawiamy fragmenty recenzji programu opracowanej przez dr hab. Elżbietę Jaszczyszyn

 

"Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu" to edukacyjny manifest najnowszej generacji z jego praktyczną egzemplifikacją. Propozycja autorek dotyczy wykorzystania teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. (…) Zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi, w przedłożonych w dokumencie treściach programowych widoczna jest idea konsekwentnego pielęgnowania wyjątkowości i niepowtarzalności każdego człowieka. Stanowi to fundament dla indywidualizacji, czyli kształcenia dostosowanego do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci. (…) Zawarte w Programie treści i propozycje działań sprzyjają prowadzeniu dialogu przez podmioty współuczestniczące w procesie nauczania i wychowania dzieci. Fundamentalne znaczenie Autorki przypisują organizacji inspirującego środowiska edukacyjnego nazwanego przez nie Krainami Zabaw Dziecięcych, wieloaspektowo wspierającego rozwój (…) Nauczyciel ma możliwość korzystania z programu, pracując  z dziećmi o różnym poziomie możliwości i umiejętności. Dołączone narzędzia diagnostyczne w istotny sposób ułatwią osobie posługującej się recenzowanym programem projektowanie ofert i różnicowanie oczekiwań w stosunku do dzieci. (…) Szczególnie cenne jest to, iż propozycje zawarte w dokumencie autorki potraktowały jako przykłady i inspirację dla nauczycieli, którzy jako osoby poszukujące, kreatywne i fachowe wzbogacą ich propozycje o wiele innych, ciekawych pomysłów.

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa Nauczycieli do wykorzystywania programu Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu w codziennej pracy z dziećmi.

 

Program można zamówić telefonicznie poprzez formularz, który znajdziecie Państwo po kliknięciu na okładkę programu znajdującą się po lewej stronie lub dzwoniąc pod nr tel. 41 346 13 42, a także e-mailowo: biuro@radosnaoferta.pl

Cena programu wynosi 15,00 zł + 7 zł koszt przesyłki

 

 

Powrót